Zorgaanbod


Zorgaanbod


Care by Daan verleent verschillende zorgsoorten of een combinatie hiervan. Alles word afgestemd aan de behoefte van de zorgvrager.
Door mijn brede werkervaring werk ik met alle leeftijden en heb ervaring met vele ziektebeelden en beperkingen.

Care by Daan richt zich op zowel op het verlenen van zorg aan individuele zorgvragen via PGB en of op particuliere basis voor zorgvragers met een restitutiepolis, als ook voor zorginstellingen die op zoek zijn naar een tijdelijke invulling van diensten.

Doelgroepen


Doelgroepen

Care by Daan levert in de regio Noord Brabant-Oost (Schijndel, Veghel, Uden, Oss, 's-Hertogenbosch en Eindhoven) persoonlijke verzorging, begeleiding, en verpleging aan huis.

Kinderen
Denk hierbij aan ernstig meervoudig beperkte kinderen van 3 tot 18 jaar.

Voor Volwassenen
Bij voorbeeld bij chronische of dementiële ziektebeelden of in de terminale fase bij volwassenen van 18 tot 65 jaar.

Voor Senioren
Bij chronische of dementiële ziektebeelden of in de terminale fase aan senioren vanaf 65 jaar.

Begeleiding en Ondersteuning


Begeleiding en Ondersteuning

Care by Daan biedt begeleiding, ondersteuning en coaching voor meerdere aaneengesloten uren op een dag, ik lever zorg op diverse vlakken, dit kan van tijdelijke aard zijn bv thuis herstellen van een ongeval of operatie of als tijdelijke oplossing voor ontlasting van de mantelzorger.

Ook bied ik langdurige zorg bv. bij chronische aandoeningen zoals Parkinson, MS, NAH problematiek, verstandelijke en/of meervoudig lichamelijke beperkingen. En ook bij een dementieel ziektebeeld zoals Alzheimer waarbij cliënten vaak de wens hebben om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging en het kwaliteitsregister van AGB. Care by Daan voldoet tevens aan de eisen van de Wkkgz (Wet kwaliteiten, klachten en geschillen zorg).
Uiteraard ben ik in het bezit van een geldige VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) en van een geldige Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Verzorging


Verzorging

Care by Daan biedt u persoonlijke verzorging op maat.

Ik kan u ondersteunen bij het wassen/douchen, aankleden, aanleren van vaardigheden, dagstructuur aanleren of juist zorgen dat deze structuur behouden blijft.

Verpleging


Verpleging

Als verzorgende IG bied ik alle verplegende aspecten.

Ik ben bevoegd en bekwaam in het uitvoeren van o.a. wondzorg, stomazorg, katheterzorg, toediening van medicatie en/of voeding via sonde (neus-maagsonde, peg sonde), subcutaan en intramusculair injecteren, diabeteszorg, zuurstoftoediening, zwachtelen, middels scholingen hou ik mijn risicovolle handelingen up to date.

Zorg in de laatste levensfase


Zorg in de laatste levensfase

Palliatieve zorg:
Deze zorg word ingezet als een cliënt niet meer kan genezen. Het doel is een goede kwaliteit van leven te ervaren naar eigen wensen van de cliënt. Ik doe mijn uiterste best om ongemakken te voorkomen en lijden te verlichten.

Terminale zorg:
Ik bied ondersteuning op lichamelijk een geestelijk vlak bv. angst. Ik bied ondersteuning in de laatste levensfase door bv. maatregelen te treffen om de laatste levensfase zo pijnloos mogelijk te laten verlopen.

Nachtzorg


Nachtzorg

Care by Daan biedt ondersteuning in de nacht ter ontlasting van de mantelzorgers.